You are here

U Maloj gostioni, na Paliću, predstavljeni su rezultati zajedničkog projekta JKP „Vodovod i kanalizacija“ i Budimpeštanskog vodovoda koji je, uz podršku Programa za ljudska naselja Ujedinjenih nacija i Globalne alijanse operatera vodosnabdevanja,  realizovan u proteklih 18 meseci.

U okviru projekta organizovane su obuke za zaposlene, regionalna konferencija, a predstavnici Budimpeštanskog vodovoda kolegama iz Subotice  prikazali su i rad uređaja za prečišćavanje vode u vanrednim situacijama. Među najvidljivijim poboljšanjima za domaće korisnike, koja su ostvarena zahvaljujući ovom projektu je i novi, jednostavniji izgled računa.

Važan deo saradnje sa Budimpeštanskim vodovodom, prema rečima direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“, Đerđa Šugara, bila je i  analiza gubitaka vode.

- U projektu smo imali mnogo tehničkih segmenata. Utvrđeno je da su gubici vode u našem sistemu 30 odsto, što  je na našem tržištu jako dobro, ali sa druge strane na međunarodnom tržištu, kao što je na primer vodovod u Nemačkoj, koji je najbolji na svetu, gubici su oko 3 ili 4 odsto. Nije moguće upoređivati novu infrastrukturu, novu mrežu sa našom koja je dosta zastarela, pa znamo da je na tom polju potrebno  unapređenje.

Posmatrali smo tehničke aspekte, na primer šta se koristi u čišćenju mreže, kako se sanira kanalizacija, koliko to košta i da li vredi implementirati tako nešto, odnosno kako to izgleda u praksi - objašnjava Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“. 

Vodovodna preduzeća dva grada najavila su da će saradnju nastaviti i nakon zvaničnog završetka projekta, posebno u oblasti razvoja informatičkog sistema.

- U budućnoj saradnji, mislim da će u prvi plan doći razvoj informatičkog sistema u subotičkom „Vodovodu“. Misli se na odnos sa potrošačima,  odnosno tkz. Call centar - kaže Robert Frič, direktor Budimpeštanskog vodovoda.

Autor: 
Subotica com