You are here

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor razgovarao je danas sa delegacijom guvernera Kraljevine Jordana koji borave u poseti Republici Srbiji kako bi se bolje upoznali sa dostignutim nivoom decentralizacije, funkcionisanjem institucija na različitim nivoima i njihovim međusobnim odnosom.

Upoznajući goste sa radom pokrajinskog parlamenta, Predsednik Pastor je naglasio veliku važnost decentralizacije u svakoj državi koja nastoji da bude demokratska, funkcionalna i u službi svojih građana.

„Spuštanje nivoa odlučivanja sa višeg na niži ili tzv. princip supsidijarnosti, od ključnog je značaja za unapređenje svakodnevnog funkcionisanja jedne moderne države.

Pored unapređenja funkcionisanja uprave i svakodnevnog života, na ovaj način građani se približavaju mestima donošenja odluka, pa i sami učestvuju u tom procesu.

To svakako utiče na kvalitet donošenja rešenja za situacije u kojima se nalazi i privreda, i obrazovanje, i zdravstvo, i mnoge druge oblasti“, rekao je predsednik Pastor.

On je izrazio posebno zadovojstvo što su gosti iz Jordana imali priliku na kratko da prisustvuju i današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine i mogli da vide način funkcionisanja pokrajinskog parlamenta, kao i negovanje multinacionalnosti, multikulturalnosti i višejezičnosi, s obzirom na činjenicu da se rad parlamenta odvija na šest jezika u službenoj upotrebi.

Poseta delegacije Jordana odvija se u okviru projekta „Global Partners Governance“ koji finansira Velika Britanija sa ciljem davanja podrške političkim reformama u Jordanu, uključujući razvoj i podršku procesu decentralizacije i jačanju veza između nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti.

Autor: 
skupštinavojvodina.gov