You are here

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor razgovarao je danas sa direktorkom UNICEF-a za Srbiju Ređinom De Dominićis o modelima i mogućnostima za unapređenje saradnje i budućim zajedničkim aktivnostima.

Predsednik Pastor upoznao je direktorku UNICEF-a sa najznačajnijim programima koje Pokrajinska vlada i Skupština APV sprovode vezano za unapređenje prava i položaja dece i mladih u AP Vojvodini, kao i onih koje se odnose na socijalno i zdravstveno ugrožene grupe. Oni su posebno razgovarali o značaju programa koji se sprovode vezano za inkluziju u obrazovanju, hraniteljstvo, rano otkrivanje bolesti kod dece i drugih. 

Direktorka UNICEF-a za Srbiju Ređina De Domenićis pohvalno se izrazila o ovim programima i naglasila da ova organizacija namerava da nastavi i proširi svoje aktivnosti u AP Vojvodini. 

Ona je predsednika Pastora upoznala sa inicijativama vezanim za obeležavanje velikog jubileja, 30. godišnjice od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Na sastanku su razmatrane mogućnosti saradnje na obeležavanju ovog značajnog događaja, kao i mogućnosti bližeg upoznavanja resornih skupštinskih odbora i zainteresovanih poslanika sa programima i aktivnnostima UNICEF-a u našoj zemlji.

Autor: 
skupstinavojvodine.gov