You are here

Iako su se ovih dana u javnosti pojavile informacije da je Palićko jezero ponovo u lošem stanju, te da su za to krive havarije na prečistaču, u JKP „Vodovod i kanalizacija“ kategorično tvrde da uređaj za prečišćavanje otpadnih voda neometano funkcioniše i da ekološka slika jezerske vode nije ugrožena.

U JKP „Vodovod i kanalizacije“ ne demantuju da je prošle godine došlo do havarije na prečistaču, koji je u funkciji već osam godina, te da je Grad Subotica za popravke namenio 25 miliona dinara.

Preduzeće ima sredstva samo za redovno održavanje, a grad je izdvojio sredstva za investiciono održavanje, jer neki delovi prečistača treba da se rekonstruišu. I to ne samo ove, svake godine bi trebalo da se izdvoji novac za tu namenu, jer ako želimo odgovorno da upravljamo ne smemo da dozvolimo da on stane i da razmišnjamo kako da ga dovedemo u red, nego da se kontinuirano sprovodi – objašnjava Đerđ Šugar, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“. - Prvo što će biti rekonstruisano je peskovod, a potom će rekonstruisano biti i ostalo. Tu je i bila havarija, ali pesak ne utiče na kvalitet jezera nego na opremu, koju treba servisirati. Ukoliko dođe do havarijske situacije uključuje se rezervan pumpa i postrojenje radi dalje.

Ovo je inače prvi put od kako je prečistač pušten u funkciju da je grad izdvojio novac za ulaganje u ovo postrojenje.

Proteklih godina nismo dobijali veći iznos, sem za zamenu rezervnih delova i pumpi. Prem projektu, od ukupne vrednosti koja je između 18 i 20 miliona evra, godišnje treba da se izdvoji od dva do pet odsto za ulaganje, i to u zavisnosti od rada uređaja – ističe Šugar. - Evropska banka je dala preporuku o ceni vode, koja se trebala dostići tokom godina i odakle bi se ti investicioni radovi trebali obavljati. To se nije desilo i zato je potrebna pomoć grada.

Nedavno je instalirana i nova oprema, koja meri ph vrednost i elektroprovodljivost, i to nam je potrebno ukoliko dođe do nekog zagađenja, naročito ako nepoznati zagađivač nešto pusti u kanalizaciju.

Kako Đerđ objašnjava, projektovani parametar za fosfor je jedan miligram po litru i to prečistač održava.

Vrlo je loše davati paušalne informacije da su se neke koncentracije povećale i na osnovu jedne analize tvrditi da prečistač ne funkcioniše – dodaje Đerđ.

Autor: 
Subotica com