You are here

Napreduje realizacija izgradnje doma kulture na Paliću i Morahalomu.

Zahvaljujući prekograničnom programu IPA Mađarska-Srbija će kuturna društva na Paliću dobiti mogućnost da drže svoje probe na odgovarajućem mestu. Ugovor koji se na to odnosi je danas potpisala zamenica gradonačelnika Subotice Timea Hrvat sa izvođačem radova iz Beograda. Budžet projekta je gotovo 4 miliona evra.
Planska dokumentacija je pripremljena zahvaljujući podršci fonda “Gabor Bethlen”, i njom se konkurisalo kod IPA. Na konferenciji za štampu je rečeno da je sredstva mađarska vlada poklonila 2012. godine mađarskom kulturnom društvu na Paliću. Predsednica mesne zajednice Palić Marta Dobo kaže da je kulturni život na Paliću aktivan, ima jako mnogo grupa, te da postoji potreba i za više, ali da se zbog nedostatka prostora to nije moglo ostvariti.
U okviru ovog projekta neće se samo razvijati kulturalna saradnja dve države, već i turizam. Zamenica gradonačelnika Subotice kaže da projekat u sebi sadrži i održavanje sadržaja u domu kulture, plan je da se održi 50 dešavanja. Biće organizovana tri međunarodna festivala, šest izložbi, tri pozorišne predstave, književne večeri i druge kulturne manifestacije lokalnog karaktera – dodala je Timea Horvat.
Izgradnja srpskog kulturnog centra u Morahalomu u okviru istog projekta je već započela početkom godine. Trajanje projekta je tri godine, te će se do 2020. godine na Paliću podići mađarski, a u Morahalomu srpski dom kulture.

 

Autor: 
Pannon RTV