You are here

Jačanje gradova i njihovih institucionalnih kapaciteta neophodno je za unapređenje i dalje upravljanje Dunavskim regionom, istaknuto je danas na sastanku Saveta podunavskih gradova i regija koji se održava u nemačkom gradu Ulmu, a kome prisustvuje predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor.

Prisutne su pozdravili gradonačelnik Ulma i predsedavajući Saveta podunavskih gradova i regija Gunter Ciš, kao i predstavnici Vlade Baden-Virtemberga i Generalnog diretorata za regionalnu politiku Evropske komisije (EK), a tokom sastanka predstavljeni su projekti iz oblasti kulture, infrastrukture, internet tehnologija, a posebno i Novi Sad – Evropska prestonica kulture za 2021. godinu u kontekstu podsticaja urbanog razvoja.

Predsednik Pastor je istakao da je AP Vojvodina veoma aktivno učestvovala u nastanku Dunavskog regiona od samog začetka ideje do njene konačne realizacije, te da je životno zainteresovana za podizanje nivoa funkcionisanja ovog makroregiona na jedan viši nivo.

„Povezivanjem teritorijalnih celina u regionalne incijative mogu se ostvariti značajni benefiti za institucije i građane tog područja. Od pokretanja Dunavske strategije ostvareno je nekoliko značajnih rezultata i to se ni jednog trenutka ne dovodi u pitanje, međutim postoji mnogo praznog prostora, a taj prostor zahteva sadržaj koji će dati takav rezltat koji će biti vidlj

iv i u malim sredinama. Na nama je da nađemo adekvatno rešenje, da pored jačanja institucionaln

ih kapaciteta i zajedničkih projekata, što više povezujemo privredne, obrazovne i druge institucije“, rekao je predsednik Pastor.

Na sastanku je bilo reči i o uvođenju novih organizacionih struktura Saveta podunavskih gradova i regija u cilju bolje koordinacije i saradnje, institucionalizaciji „Dunavskih komesara“ u gradskim administracijama koji će biti zaduženi za konkretne prioritetne oblasti unutar Strategije, kao i o prijemu Grada Istambula i gradova u slivu Tise u Savet podunavskih gradova i regija sa statusom članova – posmatrača.

Takođe je najavljeno da će se 10. evropska konferencija podunavskih gradova i regija održati 17. i 18. oktobra ove godine u Budimpešti u okviru Godišnjeg foruma Evropske strategije za Dunavski region.

Predsednik Pastor učestvovao je i na radnom sastanku predstavnika regiona, županija, kantona i gradova koji sarađuju u okviru evroregionalne saradnje Dunav – Drava – Sava. U organizaciji Dunavskog biroa iz Ulma, sa predstavnicima Centra za inovacije i industrijske komore iz ovog grada razgovarano je o neiskorišćenim potencijalima i mogućnostima saradnje i međusobnog povezivanja, a kao posebno značajna tema izdvojena je oblast podrške dualnom obrazovanju.Predstavnici Grada Ulma istakli su da zahvaljujući razvojnim programima dualnog obrazovanja pokrajina Baden-Virtemberg može da se pohvali jednom od najmanjih stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji.

„Saradnja u okviru sliva Dunav – Drava – Sava ima institucionalnih, ljudskih i svih drugih kapaciteta da se razvija kroz konkretne projekte koje bi, u što skorijem periodu uz podršku Dunavskog biroa trebalo analizirati, pronaći zajedničke interese, a potom i konkretizovati“, istakao je Pastor i dodao da je ovakav vid saradnje olakšan i činjenicom da su ljudi iz ovog područja istorijski i kulturološki povezani i veoma se dobro se razumeju.

Autor: 
skupštinavojvodina.gov