You are here

Pastor i Egereši razgovarali sa ministrom Dačićem

Beograd/Novi Sad, 29. mart - Prvi potpredsednik Vlade - zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić razgovarao je juče sa potpredsednikom Vlade Vojvodine Ištvanom Pastorom i predsednikom Skupštine AP Vojvodine Šandorom Egerešijem o bezbednosnim prilikama u Pokrajini i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova na ovom području.

Jedna od tema ovog sastanka bilo je organizovanje tzv. civilnih straža na području nekoliko naselja u opštinama Bečej, Subotica i Kanjiža, kao vidu samoorganizovanja građana na zaštiti imovine tamošnjih stanovnika. Sumirani su dosadašnji rezultati na prevazilaženju problema nastalih formiranjem ovih straža, kao i uzrocima koji su, prema oceni dela građana, doveli do te pojave. Zajednički je ocenjeno da formiranje civilnih straža, na sreću, nije poprimilo masovnije razmere.

Na sastanku je ponovo potvrđena neophodnost sprovođenja inicijative za izmenu i pooštravanje zakonskih odredbi, u smislu smanjenja vrednosne granice, sa sadašnjih 15.000 hiljada dinara na tri hiljade dinara, kako bi i ovakva krivična dela (sitne krađe) bila gonjena po službenoj dužnosti.

Na sastanku je zaključeno da su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u stalnom kontaktu sa pokrajinskim i lokalnim organima vlasti, preduzeli niz mera kako bi rešavanje problema u pomenutim naseljima ostalo u okvirima za to nadležnih institucija i tako učvrstili poverenje građana u spremnost i sposobnost države da očuva njihovu ličnu i imovinsku bezbednost, te da će ovakve aktivnosti nastaviti da se sprovode i ubuduće.

Magyar Szó

Autor: