You are here

U Velikoj većnici Gradske kuće danas je održana konferencija u okviru projekta „Optimizacija saobraćaja u pograničnoj zoni – planiranje i izgradnja biciklističkih staza – OPTI-BIKE“, koja je okupila veliki broj učesnika iz naše zemlje i susedne Mađarske.

Prekogranični Intereg – IPA projekat, koji realizuju Srbija i Mađarska, predviđa izgradnju biciklističkih staza u naseljima Bački Vinogradi i Kelebija i u Tompi i Ašothalomu. Planiranje i izgradnja biciklističkih staza omogući će građanima da pređu granicu na dvotočkašima, a pored toga obezbediće bezbednu vožnju biciklom i zaštitu životne sredine.

Projekat „Opti bike“ ima višestruki značaj za Suboticu. U Subotici je bicikl omiljeno sredstvo, Subotičani ga rado koriste, ne zahteva gorivo, lak je za održavanje,  njime se brzo stiže na cilj a dobar je za rekreaciju. Izgradnjom biciklističkoh staza, osim što omogućavamo da stanovnici ovih mesnih zajednica manje koriste automobil, a više bicikl, da lakše komuniciraju u naseljima, postižemo i veću bezbednost biciklista i manje rizike za sve vozače – rekao je gradonačelnik Bogdan Laban na otvaranju skupa.  - I ekološki aspekt ovog projekta veoma je bitan, jer se njime smanjuje zagađenje i štiti okolina.  Veoma bitan aspekat je prekogranična saradnja sa našim prijateljima iz lokalnih samouprava Tompe i Ašothaloma. S obzirom na to da se ovim projektom biciklističke staze grade sa obe strane granice, ljudi će brzo i lako stizati do željenih destinacija u Subotici, Tompi i Ašothalomu.

Osim izgradnje skoro osam kilometara biciklističkih staza, projektom „Opti-bike“, Subotica će dobiti i plansku dokumentaciju za još 22 kilometra staza.

Po rečima Akoša Ujheljija, menadžera projekta,  ukupna vrednost projekta oko 2,5 miliona evra od čega je za  Suboticu predviđeno 810.000 evra.

- Izgradnjom tri kilometra biciklističkih staza u naselju Kelebija i 4,9 kilometara u Bačkim Vinogradima verujem da ćemo unaprediti bicikl turizam u pograničnoj zoni  što je i cilj projekta. Ovo je  bitan projekat zbog regionalnog razvoja. – istakao je Ujhelji.

Projekata „Opti-bike“ značajan je zbog prekogranične saradnje, očuvanja zdravlja, zdrave životne sredine.

Projekat je značajan zbog prekogranične saradnje ali i izgradnje saobraćajne infrastrukture u Subotici. Evropska unija izuzetno voli biciklističke staze, a za subotičane je značajno zbog rekreativaca, zbog očuvanja životne sredine i zbog povezivanja mesta u Srbiji i Mađarskoj – smatra republički poslanik Balint Pastor. - Možda je preambiciozno reći, a li možda će malo doprineti smanjenju gužve na graničnim prelazima jer će ljudi ići biciklom u susednu zemlju.

Narodni poslanik  i zamenica predsenika Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Elvira Kovač, rekla je da se od 2014. do 2019. godine preko IPA projekata u Suboticu  slilo preko milijardu evra.

- Istraživanja su pokazala da  Kopenhagen ima 375 kilometara biciklističkih staza i da su vrlo  jasni ekonomski pokazatelji kada bi se biciklizam koristio ne samo kao vid rekreacije nego i kao prevozno sredstvo do radnog mesta – rekla je Elvira Kovač.