You are here

Konferencija posvećena projektu izgradnje pruge Segedin-Subotica-Bačalmaš-Baja, pod nazivom "Dream railway", održana je juče u Bačalmašu. Implementacijom ovog projekta biće kompletirana projektno-tehnička dokumentacija za deonicu pruge Subotica-Baja, u dužini od 58,4 kilometara.

Projekat revitalizacije i izgradnje pruge, odavno je prevazišao okvire Severnobačkog okruga i županija Čongrad i Bač-Kiškun, jer su ga podržale vlade Srbije i Mađarske, sa željom da oživljavanjem pruge spoje dva velika privredna centra, Segedin i Suboticu, sa najvećom rečnom lukom u Mađarskoj, koja je smeštena u Baji. Politička volja postoji, a naredni korak je obezbeđivanje sredstava za pokretanje radova, uz podršku razvojnih fondova Evropske unije.

- Obično ljudi kažu i ponavljaju tu čuvenu kinesku izreku da svaki hod oko sveta počinje sa prvim korakom. Nije teško napraviti prvi korak, teško je dočekati poslednji korak i teško je učiniti između prvog i poslednjeg niz onih koraka koji od starta dovode do cilja. Meni je izuzetno drago što na ovom veoma složenom projektu postoji jedna obostrana ili višestrana upornost.

Ta upornost je dovela do toga da, bez obzira na poteškoće i na to koliko se u prvom trenutku učinilo da je ova ideja nesprovodljiva, mi iz godine u godinu koračamo ka cilju - rekao je Ištvan Pastor, predsednik Pokrajinske Vlade.

Trasa koja prolazi kroz našu zemlju, počinje na granici kod Horgoša, a nastavlja se preko Palića do Subotice. Od našeg grada do Čikerije, gde se trasa vraća u Mađarsku, pruga gotovo ne postoji, jer je kolosek demontiran, ali je zemljište ostalo u vlasništvu Želenica Srbije, odnosno države. Na našim stručnjacima je izrada idejnog projekta za izgradnju te deonice, u dužini od 12 kilometara, na kojoj bi, nakon odobravanja nadležnih institucija, mogli da počnu građevinski radovi.

- Što se tiče projekta, predviđena je izrada idejnog projekta. Sam idejni projekat je takav dokument koji mora da dobije odgovarajuću saglasnost Republičke revizione komisije i kada to dobije onda je pogodan za tenderisanje po sistemu Fidig žuta knjiga, što znači projektovanje i izgradnja - objasnio je Imre Kern, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture.

Stvaranje boljeg privrednog ambijenta, povezivanje stanovništva sa obe strane granice i jačanje međunarodne saradnje na svim poljima, glavni su benefiti ovog projekta, od koga bi naš grad i okrug imali veliku korist.

- Ako se posmatra privredni ambijent, znamo da će se pored ove pruge stvarati novi logistički centri. Samim tim do donosi do stvaranja novih radnih mesta i privlačenju novih investitora. Ne govorim samo o Privrednoj zoni, koja se još dodatno može proširiti i koja dobija uskoro i novi Carinski terminal. Mislim da sa ovakvim projektima stvaramo bolji privredni ambijent i pružamo kvalitenije usluge stranim investitorima koji žele da ulože u naš grad - izjavila je Timea Horvat, zamenica gradonačelnika Subotice.

Pruga Segedin-Subotica-Bačalmaš-Baja ukupne je dužine 98 kilometara. Projekat predviđa rekonstrukciju i modernizaciju postojećih deonica i izgradnju demontiranih deonica sa obe strane granice. Realizacija projekta očekuje se do juna 2020. godine, a ukupna vrednost projekta iznosi 3,5 miliona evra.

Autor: 
subotica com