You are here

Povodom obeležavanja Evropske nedelje održivog razvoja i Svetskog dana zaštite životne sredine, u Velikoj većnici Gradske kuće, u organizaciji JKP „Vodovod i kanalizacija“ održana je konferencija pod nazivom „Voda za održivi razvoj“.

Konferencija je organizovana sa ciljem da ukaže na značaj očuvanja vodnih resursa i racionalne potrošnje vode. Iako su među učesnicima konferencije bili predstavnici lokalne samouprave, drugih javnih preduzeća i ustanova, posebna pažnja bila je posvećena najmlađim potrošačima, đacima subotičkih osnovnih škola.

Želimo što više da edukujemo decu, naše buduće generacije o očuvanju vodnih resursa. Cilj nam je da im ukažemo na problem neracionalne potrošnje vode i značaj očuvanja naših površinskih voda.

Racionalna potrošnja vode trebalo bi da ima kontinuitet. Kako zbog rasta cene vode, tako i zbog edukacije dokazano je da građani sve racionalnije troše vodu. Svaki dan bi trebalo da razmišljamo kako da što manje vode potrošimo, kako da je racionalno koristimo, a napredak i razvoj tehnologije su to omogućili - poručio je Gligor Gelert, procesni menadžer u JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Da se Grad Subotica odgovorno odnosi prema vodnim resursima na konferenciji je istakao predsednik Skupštine grada, Tivadar Bunford.

Veoma skupoceni i složeni sistemi omogućavaju da se ta voda crpi i da se prerađuje do nivoa pijaće vode po evropskim normama kvaliteta, da se njen kvalitet kontroliše i distribuira do potrošača.

Nakon upotrebe u domaćinstvima, školama, vrtićima i drugim ustanovama i industriji, takav sistem omogućava da se ta voda odvodi kanalizacionom mrežom i prečišćava na gradskom Prečistaču kako bi kao takva došla do jezera Palić - istakao je Bunford.

Nakon konferencije, na centralnom gradskom Trgu bila su postavljena specijalizovana vozila za edukaciju, koja sadrže elemente vodovodne i kanalizacione infrastrukture i kućnih instalacija, te su đaci iz osam osnovnih škola imali priliku da se na zanimljiv način upoznaju sa načinom rada vodne stanice.

Autor: 
Subotica com