You are here

Katoličko semenište Paulinum u Subotici obeležilo je dan škole i proslavilo 55 godina postojanja.

Klasična biskupska gimnazija Paulinom svečano je obeležila 55 godina postojanja. Osnovana je na dan Svetog Pavla, svog sveca zaštitnika, školovanje u njoj je započelo školske 1962/63 godine. Na proslavi su učestvovali profesori, sveštenici, sadašnji i bivši đaci.

Rektor Jožef Mioč je rekao da je tokom proteklih godina škola potvrdila svoje postojanje jer su brojni biskupi, župnici, crkvena lica tu završila svoje školovanje. On je dodao da u prvom redu primaju one koji žele da budu sveštenici, koji žele da nastave studije teologije, kako bi bili kantori, veroučitelji ili administratori u okviru crkve.

Godišnje između 6 i 12 učenika završi svoje školovanje u ovoj instituciji, u kojoj se školovanje izvodi na mađarskom i hrvatskom jeziku. Učenici uče ubrzanim tempom, a pored toga redovno učestvuju i u crkvenim dešavanjima. Maturant Arnold Hajnal kaže da će školu napustiti s lepim uspomenama te da će ga celog života pratiti prijateljstva koja je ovde sklopio, ne samo sa učenicima već i sa profesorima koji su uvek bili na usluzi za pomoć i prenosili znanje za koje se on nada da će nastaviti da prenese dalje koliko to može.

Jedan od bivših učenika je i otac Čaba Paško koji je sada ovde profesor muzike. On kaže da mnogi od onih koji su završili Paulinum ne postaju sveštenici, ali da svi jako dobro nalaze svoje mesto u životu.

Klasična biskupska gimnazija i semenište Paulinum je do sada dala četiri biskupa. Jedan od njih je skopski biskup Kiro Stojanov koji je koncelebirao svetu misu povodom 55. godišnjice.

 

Autor: 
Panon RTV