You are here

Na poslednjem mestu - Atila Čengeri i bazar zdravlja

Najnovije istraživanje Evropske Unije je utvrdilo poražavajuću činjenicu za našu zemlju. Od svih evropskih država u Republici Srbiji je zdravstvena zaštita na najnižim granama.

Svi mi znamo da je svima nama najveće blago naše zdravlje.

Na žalost baš se to zloupotrebljava od strane aktuelnog pokrajinskog sekretara za zdravstvo Atile Čengerija. Iskorištava se teško stanje koje postoji u zdravstvu Republike Srbije i pokrajine Vojvodine. Četiri godine dok je bio na funkciji nije ostvaren nikakav značajan pomak što se tiče kvaliteta i nivoa zdravstvene zaštite, a sada se besplatno vrše kontrole naravno pred izbore, za ono za šta su inače građani decenijama plaćali doprinose.

Građani su plaćali svoje doprinose, a nadležni na funkcijama su radili tako da smo poslednji u Evropi.
Ove činjenice neće bitno izmeniti ni događaji da se poslednjeg dana pred izbornu ćutnju predaje na upotrebu nabrzinu sklepana ambulanta u Velikom Radanovcu i stavlja u funkciju magnetna rezonanca u Subotičkoj Bolnici.

Kada prođu izbori sve će biti po starom.

Jenő Maglai (Jene Maglai),
predsednik GO SVM u Subotici

Autor: