You are here

U Bačko Petrovom Selu juče je svečano predata na upotrebu prva zajednička kuća za druženje velikih porodica sa više dece. Zahvaljujući Savezu udruženja velikih porodica u Vojvodini, u svom sastavu sa 21 društva, iI pomoći Državnog sekretarijata za nacionalnu politiku Mađarske kuća je izgrađena za druženje velih porodica sa ciljem da se porodice odluče za što više dece.

Imajući u vidu da Savez obuhvata oko 3000 porodica u Vojvodini i da je saradnja sa sličnim organizacijama u celoj Karpatskoj niziji dobra, sigurno će novi objekat u Bačko Petrovom Selu biti uvek pun dece – rekao je prilikom svečanog otvaranja predsednik Saveza Vilmoš Križan.

O razlozima podržavanja izgradnje prve zajedničke kuće za društvene sadržaje velikih porodica, glavna načelnica u Državnom sekretarijatu za nacionalnu politiku Mađarske Judt Pirići Sabo je istakla da se i u Mađarskoj cene vojvođanske mađarske porodice sa više dece, jer su one tima rekli “da” životu.

O podršci velikim porodicama sa više od troje dece govorila je i predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Mađara u Srbiji Aniko Jeras, koja je istakla da udruženja velikih porodica daju primer za zajedničko razmišljanje i zajednički rad.

Autor: 
Vajdasag Ma