You are here

Materijalna sigurnost jedno je od osnova ostanka na rodnoj grudi, rekla je sinoć Katalin Sili, izaslanica mađarskog premijera koja je u Suboticu došla na poziv Mađarskog nacionalnog saveta.

Osim sa predstavnicima Mađarskog nacionalnog saveta, Sili se upoznala i sa dosadašnjim radom Fondacije Prosperitati. Ona se u sedištu Mađarskog nacionalnog saveta srela sa predstavnicima mađarske manjinske samouprave u Srbiji i odbornicima Saveza vojvođanskih Mađara.

„Neophodna je ekonomska podrška Mađarima van matice“, rekla je Katalin Sili. Za Mađare u Vojvodini nije bitno samo obezbeđivanje negovanja kulture, obrazovanja, tradicije i informisanja i korišćenja jezika, već i  mogućnost opstanka“ rekla je Katalin Sili. „Mađarska zajednica razvila je veoma dobru saradnju, sa maticom koja podrazumeva privredni razvoj.

Razgovore sam nastavila i sa poslanikom Balint Pastorom koji me je obavestio o aktivnostima u oblasti zakonodavstva, kao i sa Jene Hajnalom, predsednikom Mađarskog nacionalnog saveta o funkcionisanju mađarskih institucija i samo Saveta“.

Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za obrazovanje takođe je razgovarao sa izaslanikom mađarskog premijera. Funkcioner SVM-a govorio je o rezultatima politike vojvođanskih Mađara. Njilaš je rekao je da izaslanicom mađarskog premijera razgovarao mogućim izdavačkim poduhvatima, među kojima bi bile obrađene teme javnog prava.

„To bi uključivalo odredbe Ustava, odredbe pokrajinskog Statuta, nedavno usvojen akcioni plan za manjine, promene pojedinih zakona, kao i elemente strategije privrednog razvoja i planove Prosperitatija, kao i dosadašnje programe Mađarskog nacionalnog saveta“, rekao je Njilaš.

Planirano izdanje daće presek onoga što su uradili vojvođanski Mađari, dodao je Mihalj Njilaš. Uvodnu reč napisali bi Žolt Šemjen, zamenik premijera Mađarske i Ištvan Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara.

Autor: 
Panon RTV