You are here

Parlamentarna skupština Saveta Evrope imenovala je danas članicu srpske delegacije Elviru Kovač za izvestioca o pravima nacionalnih manjina

Parlamentarna skupština Saveta Evrope imenovala je danas članicu srpske delegacije Elviru Kovač za izvestioca o pravima nacionalnih manjina.

Kovač, koja je i predsednica Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PS SE, izabrana je za izvestioca na temu očuvanja jezičkog, etničkog, kulturnog i nacionalnog identiteta manjina u Evropi, saopšteno je iz Skupštine Srbije.

Evropski standardi za zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina su utvrđeni Okvirnom konvencijom o zaštiti nacionalnih manjina iz 1995. godine, podseća se u saopštenju.

U svetlu rastuće retorike koja stigmatizira različitost, Parlamentarna skupština želi da potvrdi da je poštovanje jezičke, etničke, kulturne i nacionalne raznolikosti kamen temeljac sistema zaštite ljudskih prava u Evropi, navodi se u saopštenju.

Skupština će kroz izveštaj razmotriti način na koji je sprovedena Okvirna konvencija, analizirati dostignuća i predstaviti primere najboljih praksi.

Svrha ovog rada je da pokaže da poštovanje Konvencije doprinosi efikasnoj zaštiti nacionalnih manjina i pravima i slobodama osoba koje pripadaju tim manjinama i da prikaže najbolje prakse primenjene u državama članicama Saveta Evrope.

Autor: 
Tanjug