You are here

U skladu sa potrebama poljoprivrednih gazdinstava, proizvođača i početnika, Fondacija Prosperitati uz podršku Vlade Mađarske raspisuje novi krug konkursa za pospešivanje ekonomije – izjavio je Balint Juhas za Pannon TV danas u Malim Pijacama.

Upravitelj Fondacije je rekao: rade na tome, da svi podnosioci zahteva pre ili kasnije dobiju potrebna novčana sredstva.

Autor: 
Panon RTV