You are here

Pariz/Novi Sad, 17. maj – Generalno zasedanje Skupštine evropskih regija (The Assembly of European Regions – AER) počelo je danas u Parizu, a predstavnici više od 250 regiona iz 35 zemalja biraće novo predsedništvo i članove radnih tela ove organizacije.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor, koji zajedno sa pokrajinskim sekretarom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislavom Bugarskim i predsednicom Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine AP Vojvodine Majom Sedlarević učestvuje u radu Generalne skupštine AER-a, istakao je da AP Vojvodina, koja je od 2002. godine aktivna članica, očekuje da u predstojećem periodu ova organizacija poletnije i snažnije deluje u lobiranju na zajedničke i pojedinačne interese regiona.

„Od AER-a, kao najveće mreže regiona, koja zastupa interese regiona i ima ambiciju da učestvuje u kreiranju evropskih politika koje su od životnog značaja za regionalne i lokalne nivoe vlasti, u budućnosti očekujemo mnogo više aktivnosti, agilnosti i inicijative. S obzirom na obećavajuće evropske procese u Srbiji, za Vojvodinu kao regiju je od posebne važnosti da se AER snažnije usmeri na lobiranje i pomoć regionima u privlačenju sredstava iz evropskih fondova“, istakao je Pastor.

On je naglasio da samo na taj način članstvo u ovakvim organizacijama ispunjava svoju svrhu, te je najavio da će u očekivanju ovakvih rezultata Vojvodina nastaviti aktivno da učestvuje u radu Skupštine, komiteta i drugih radnih tela AER-a.

Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski istakao je da je prisustvom u Parizu Vojvodina iskoristila šansu da se sretne sa prijateljima i komšijama iz evropskih regija i još jednom se približi potencijalnim regionalnim partnerima sa kojima bi mogla da realizuje nove projekte.

„Uzimajući u obzir potrebu za novim finansijskim modelima koja je zajednička za sve regione, a što je konstatovano na Samitu prvog dana, AER je važno mesto gde smo razmenili iskustva sa kolegama iz drugih evropskih regija. Uloga novog rukovodstva je posebno važna u definisanju regionalne politike Evropske unije, pošto se očekuje da će budžet EU 2014 – 2020. biti zaokružen do kraja juna, kako bi njegova implementacija nesmetano krenula 2014. godine. Interes Vojvodine je posebno naglašen u finansiranju programa prekogranične saradnje, kao i programa koji su sastavni deo Dunavske strategije“, naglasio je Bugarski.

Pored Generalne skupštine, predstavnici regiona prisustvuju i 3. Samitu posvećenom rešavanju posledica aktuelne finansijske krize u Evropi, a među preporukama koje su u svojstvu zaključaka sa ovog skupa usvojene, ističe se potreba za podrškom jačanja regionalnih politika, orjentisanje ka „zelenoj ekonomiji“, osnaživanje građanske inicijative i podrška edukaciji i obrazovanju mladih u regionu.

Autor: 
skupstinavojvodine.gov.rs