You are here

U lokalnoj zajednici na Paliću prošle godine napravljeni su projekti za dobrobit čitavog grada

Palić je poznat kao turistička atrakcija: turistima nudi veliki broj turističkih programa leti i u ranu jesen, sportske događaje, proslavu Sv. Stevana, Dane žetve, samo su neki od najznačajnijih. Svakodnevica Palića kao naselja, nije samo turistički značaj, jer mesto od 7500 stanovnika nailazi na probleme, potrebne su investicije za poboljšanje uslova života lokalnih ljudi. Razgovarali smo o prošlogodišnjim investicijama lokalne zajednice sa Martom Dobo, predsednicom skupštinskog odbora  Palić.

- Velike investicije su za ljude ovde zaista vredne i verujem da smo nakon mnogo godina uspeli više stvari da postignemo u lokalnoj zajednici, što mnogi neće priznati. Jedan od najznačajnijih projekata je implementacija projekta za očuvanje biodiverziteta jezera Palić i Ludoš, uz podršku KfW banke, što je preduslov za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione mreže. Vodovod Subotice je pripremio projekat izgradnje kanalizacione mreže dužine dvadeset osam kilometara za čitavo naselje. U toku je izbor konsultantske grupe i postoje dobre šanse da će izgradnja kanalizacione mreže početi u drugoj polovini godine – rekla je Marta Dobo.

Oni koji se rado šetaju obalom Palićkog jezera, mogli su videti da je renovirano i šetalište, novi behaton je postavljen u parku. Obnovljen je kolovoz u pojedinim ulicama, na vikend-naselju (od restorana Fontana do kraja šetališta, oko 950 metara). Sagovornica nam je rekla da su u nekim ulicama uklonjeni trotoari proširujući tako put i sanirani su otvoreni slivnici. Pored izgradnje ovih puteva, kod termalnog bazena je asfaltirano 950 kvadrata parkinga, dok su u isto vreme popravljene rupe u oko destak ulica. 

Turisti će sada lakše pronaći Palić, jer je lokalna zajednica uspela od donacija da postavi šest tabli sa oznakom za naselje Palić na tri različita jezika na ulasku i izlasku.  

- Na red je došla postavka optičkih kablova ispod zemlje. Lokalna zajednica nije imala mogućnost da stupi u kontakt sa izvođačima ali se nadamo da će nakon završetka radova, zelene površine ispred kuća biti vraćene u prvobitno stanje. Što se tiče rasvete, LED lampe su postavljene u 39. ulici, na pešačkim prelazima kod Osnovne škole „Miroslav Antić”, na prelazu između Sutjeske i Vadas ulice na pešačkoj i biciklističkoj stazi i na uglu ulica Nikola Tesla i Jasenovac. Na zgradi lokalne zajednice drvene površine su obojene, obnovljen je ivičnjak, a pored ovoga obnovljeno je i igralište kod restorana – rekla je predsednica skupštinskog odbora.

Pošto se na palićkom groblju sahranjuje stanovništvo i iz okolnih naselja, pre par godina je područje groblja prošireno. Međutim, kapela na groblju više ne ispunjava današnje uslove, ne pruža pristojne uslove za opraštanje od pokojnika. Prošle godine su pokrenute javne nabavke za izradu nove najsavremenije projektne dokumentacije kapele, a u lokalnoj zajednici su uvereni da će se ove godine napraviti planovi za izgradnju nove kapele.

- Preduzeće za čišćenje i uređenje prostora je besplatno podelilo 2600 kanti za smeće u naselju a čak tri puta je u vikend-naselju odvezeno smeće. Imamo veoma dobre odnose sa javnim preduzećima, sa čistoćom, a sa kompanijom Palić-Ludoš je u proleće i na jesen došlo na red veliko spremanje. U akciji su uglavnom učestvovali penzionisani građani, a bilo bi dobro da u budućnosti i mladi pomognu u ovakvim akcijama. Lokalna zajednica je učestvovala u raspoređivanju paketa humanitarne pomoći, naši službenici su sproveli terenski pregled socijalno ugroženih ljudi, a  delili smo i obuću i odeću za siromašne. Crveni krst svakodnevno obezbeđuje 75 besplatnih ručkova za siromašne u narodnoj kuhinji. Rotari klub sa Palića je obezbedio trideset paketa pomoći siromašnima i novogodišnje poklon pakete za šezdesetoro dece – saznali smo od Marte Dobo.

Autor: 
Mađar so, Paszterkó Erika