You are here

U selu Utrine u bačkotopolskoj opštini održana je konferencija o uzgoju rogate stoke. Stručnjaci kažu da je ova grana u Srbiji značajno zaostala za drugim državama. 

Kod nas se poljoprivrednici bave govedarstvom uglavnom zbog mlekarstva, međutim praksa pokazuje da je potrebno imati 50 krava da bi se opstalo od prodaje mleka. Državni podsticaji su veoma važni, iznose 20 do 25 hiljada dinara, ali samo za registrovana grla. Sada se i ovaj propis menja.

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede Atila Juhas kaže da ima mnogo grla koja nisu registrovana u sistemu, mada su jako kvalitetna, te da će od ove godine i za njih da sleduje 5 hiljada dinara podsticaja, iako nisu registrovana.

Jene Balint je predsednik udruženja uzgajivača goveda, koje okuplja malobrojne proizvođače koji svoju budućnost ne traže samo u proizvodnji mleka. On kaže da je junicama za klanje potrebno manje hrane nego onima za mlekarstvo i da se tako može nadoknadti razlika do koje dolazi gubitkom prihoda od mleka.

Smatra se da izostanak širenja ove delatnosti u prvom redu uzrokuje nedostatak kvalitetne ispaše, mada potražnja za govedinom postoji.

Autor: 
Panon RTV