You are here

Iz opštinskog budžeta kroz konkurse sa pet miliona podržani projekti usmereni na društveni i humanitarni rad.

Udruženje za zaštitu majki i dece „Izida" od 1999. godine bavi se decom sa smetnjama u razvoju, a danas imaju i svoje obdanište. Uz podršku opštine sada imaju mogućnosti da angažuju stručnjaka. „Zahvalni smo opštini da nas već drugi put podržava kroz konkursno finansiranje, jer smo obezbedili stručnjaka čiju platu ćemo moći da isplatimo. Tako da više u našem radu neće učestvovati samo volonteri, već i stručnjaci, psiholozi, logopedi,  defektolog, radni terapeut, lekar", kaže Boglarka Pap Farago, zamenica predsednika „Izide" iz Feketića.

Forum žena Malog Iđoša od 2010. godine sarađuje sa opštinom, a od ove godine posredstvom Foruma uveli su službu seoskog domaćina. „Ovo potpisivanje ugovora je važno jer smo obezbedili godišnju platu za seoskog domaćina, kao i vozilo. Forum žena Malog Iđoša ima jedno vozilo kojim vozimo starije sugrađane i bolesne, i sada možemo da ga registrujemo," kaže Eržebet Židai, predsednica Foruma žena.

Subotička organizacija „Karitasa" i opština Mali Iđoš od 2008. godine uvele su mrežu nege u kući, i od tada saradnja traje neprekinuto. Gabor Ric, direktor „Karitasa" kaže: „Od prvog trenutka postojala je otvorenost opštine prema projektu,  njegovo uvrštavanje u godišnji budžet, i godinama unazad izmiruju tri plate za naše saradnike".

Opština već tri godine finansira programe od javnog interesa u oblasti društvenog i humanitarnog rada, a od prošle godine iznos je povećan za dva miliona dinara. Klara Lukač, član opštinskog veća zadužena za oblast socijalnog staranja kaže: „Nadam se da ćemo moći da povećamo i proširemo usluge. Kada postoji jedan seoski domaćin i geronto domaćica za svako naselje, to već utvrđuje određeni nivo".

Ove godine  udruženje za zaštitu majki i dece „Izida" dobilo je dva miliona dinara, a „Karitas" i Forum žena iz Malog Iđoša dobili su podršku od po milion i po dinara.

 

Autor: 
Panon RTV