You are here

Savez “Rakoci” iz Budimpešte zajedno sa vojvođanskim partnerom, Nacionalnim savetom Mađara danas je u Tordi započeo uručivanje stipendija za prvake u razredima sa mađarskim nastavnim jezikom. Ovim je zaokružen program stipendija, naime na proleće su već dodeljeni paketi sa nastavnim sredstvima, a sada su svečano uručene stipendije od 10 hiljada forinti (33 eura) prvacima u prisustvu roditelja – javlja portal “Vajdašag Ma”.

U Tordi sem učenika ovog sela danas su uručene i stipendije prvacima Novog Itabeja. U ova dva sela u prvi razred na mađarskom jeziku upisano je po deset učenika.

Savez “Rakoci” iz Budimpešte će na teritoriji 21 lokalne samouprave u Vojvodini dodeliti ukupno 324 stipendija. Prema rečima Čongora Čakija (Csáki Csongor), generalnog sekretara saveza, ove stipendije su izraz velikog zajedništva, imajući u vidu da su sredstva za stipendije obezbedili pojedinci, lokalne samouprave i fondacije. U Karpatskoj niziji će u 200 naseljena mesta stipendije dobiti 6 000 učenika. U Vojvodini u okviru ovog programa stipendije su dodeljene u mestima gde je proporcija Mađara u ukupnom stanovništvu manja od 30 procenata.

Predsednica Izvršnog odbora Nacionalnog saveta Mađara Aniko Jeras je istakla da je saradnja sa Savezom „Rakoci” iz Budimpešte izuzetno dobra i sem ove akcije, počev od 2013. godine organizovano je mnoštvo programa za decu i omladinu.

Autor: 
Vajdasag Ma