You are here

Lokalna samouprava Temerina nastoji da na što više načina pomogne poljoprivrednicima, kao i da sprovede druga ulaganja.

Jedno od najplodnijih tla u Evropi je u Sirigu, koji pripada opštini Temerin, gde je sloj crnice dubok preko metar i po. Po pitanju izdavanja u zakup državne zemlje lokalna samouprava godišnje prihoduje 12 miliona dinara.

Odbornici skupštine opštine Temerin su u proteklom periodu radili na tome da se u naselju realizuje što više ulaganja. Ove godine je zaključeno više projekata koji služe interesima mađarske zajednice na lokalu – izjavio je Bela Siveri, član skupštine opštine Temerin. Uskoro će biti završena turistička biciklistička staza i izgradnja kapele, ali će više sredstava opredeliti i za rad nevladinih organizacija i obezbeđenje obrazovanja na mađarskom jeziku.

Zahvaljujući tome što sudelujemo na vlasti, a Savez vojvođanskih Mađara i na pokrajinskom nivou te takođe i na republičkom nivou, uspevamo da obratimo pažnju na obnovu škole gde smo putem konkursa osvojili 78 miliona dinara od republike te će se ostvariti kompletna obnova škole.

Na sednici skupštine opštine su donesene i odluke koje služe interesima mesnih mađarskih proizvođača. Na preko 1200 hektara zemlje u državnom vlasništvu pravo zakupa osim zemljoradničkih zadruga koriste i brojni lokalni stočari.

Zahvaljujući iskorišćenju kvalitetne zemlje je lokalna samouprava Temerina i ove godine doprinela razvoju lokalnih poljoprivrednika sa 3 miliona dinara podrške kamatama.

Gradonačelnik Temerina Đuro Žiga kaže da proizvođači po ugovoru sa bankama mogu da traže beskamatne pozajmice do 300 hiljada dinara. Lokalna samouprava podmiruje i troškove kamate otplate na 12 meseci i na taj način je za poljoprivrednike kredit potpuno besplatan za poljoprivrednike.

Osim podrške, lokalna samouprava daje zemlju koja je u državnom vlasništvu povoljno u zakup, a ulazna sredstva usmerava na razvoj ekonomije i javne projekte.

 

Autor: 
Panon RTV