You are here

„Danas je u Kanjiži u kabinetu gradonačelnika potpisan sporazum o saradnji lokalne samouprave Kanjiža i Regionalne privredne komore u Subotici. Nakon ovog važnog čina, održana je konferencija za novinare o suštini sporazuma.

Kako je istakao gradonačelnik Kanjiže Robert Fejstamer, uz pomoć privredne komore Kanjiža će raspolagati sa analizama i informacijama za odgovornije donošenje strateških odluka, a kada je reč o investicijama i o privrednom razvoju, privredna komora će pomoći u usklađivanju komunikacije između opštine i preduzetnika.

Govoreći o ciljevima, predsednik Regionalne privredne komore Slobodan Vojinović je ukazao i na dosadašnje konkretne rezultate saradnje, posebno istakavši omogućavanje međunarodne plovidbe na Tisi. Opština Kanjiža je za vreme stare Jugoslavije bila među pet najrazvijenijih lokalnih samouprava u Srbiji, što daje osnovu i za dalji razvoj.

Na osnovu prošlogodišnjih podataka u Severnobačkom okrugu u privrednoj saradnji sa Evropskom unijom, Nemačkom i Rusijom ostvareno je oko 30 odsto suficita, dok je Srbija u istom period u proseku zabeležila 27 odsto deficita, što takođe ukazuje na privrednu snagu ovog regiona.

 

 

Autor: 
Vajdasag Ma