You are here

Pod naslovom “Nekoliko oblast i pitanja ranih intervencija” u Senti je organizovano dvodnevno usavršavanje za vaspitače u Vojvodini koji rade u odeljenjima sa mađarskim nastavnim jezikom.

U zgradi “Bambi” senćanske Predškolske ustanove “Snežana” na otvaranju skupa predsednik komisije za obrazovanje Nacionalnog saveta Mađara Atila Perpauer je istakao da se usavršavanje održava u okviru razvojnog programa zabavišta u Karpatskom basenu, zahvaljujući podršci Vlade Mađarske i Državnog sekretarijata za nacionalna pitanja Mađarske.

U okviru ovog programa organizuju se usavršavanja, adaptacije zgrada predškolskih ustanova, kao i obnavljanje potrebnih didaktičkih sredstava.

Tokom usavršavanja vaspitača u Senti učesnici su se bavili pitanjima ranih intervencija kod dece, a posebna pažnja je posvećena jačanju porodica i razvoju socijalnih kompetencija u predškolskim ustanovama i u porodici.

Nakon Sente i Ade, ovakva usavršavanja će biti organizovana i u Kikindi i Bečeju.

Usavršavanje u Senti finansirali su Nacionalni savet Mađara i Fondacija “Betlen Gabor”, a bili su prisutni vaspitači iz Sente, Čantavira, Čoke, Kanjiže, Novog Kneževca i Srbobrana.

Autor: 
Vajdasag Ma