You are here

Oko dvestotine zainteresovanih treba da predaju svoje žalbe odeljenju za poreze ili u mesnim zajednicama. Ispravni podaci biće uneti u novu bazu podataka.

U isto vreme poresko opterećenje ostaće na nivou 2017. godine. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Kanjiža veliku raspravu izazvala su rešenja na osnovu kojih su za pojedine poljoprivredne proizvođače poreska opterećenja desetostruko uvećana. Ede Sarapka, potpredsednik Skupštine opštine Kanjiža kaže da trenutno  baza podataka poreske službe prolazi kroz promene, i da će svaki podatak sada biti unet u novu bazu podataka na nivou države. Tokom promena, pojedine poljoprivredne oranice označene su kao građevinsko zemljište, za koje je znatno viši iznos poreza na imovinu. Lokalna samouprava Kanjiže zbog toga moli one koji su pogođeni ovim promenama da do 28. februara predaju žalbe u odeljenje poreske administracije u Gradskoj kući ili u svojim mesnim zajednicama. Na taj način ispravni podaci će biti uneti u novu bazu podataka, dok će poresko opterećenje ostati na nivou iz 2017. godine. „Oni koji su dobili uvećane iznose poreza, sa poreskim rešenjem treba da se jave rukovodiocu opštinske poreske administracije gde ispod jednog obrasca treba da se napišu da izjavljuju da imovinu koja je označena za građevinsko zemljište koriste isključivo u poljoprivredne svrhe, dakle kao oranice. Na osnovu toga poreska administracija može da donese novo rešenje na osnovu kojeg na stari prihvaćeni način i stari iznos treba da plate građani" kaže Ede Sarapka, potpredsednik Skupštine opštine Kanjiža

 

Autor: 
Panon RTV