You are here

NOVI SAD - Rukovodilac odbrane od poplava u Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" Mirko Galonja najavio je da će redovna odbrana od poplava danas biti proglašena na toku Dunava od Bogojeva do Novog Sada.

On je objasnio da je nivo od 700 centimetara granica za proglašenje vanredne odbrane od poplava.

Galonja je kazao da je izvesno da će Dunav u trenutku nailaska maksimalnog talasa kod Bezdana preći granicu za proglašenje vanredne odbrane jer je u Budimpešti vodostaj takav da do sada nije bio zabeležen.

Kada je reč o Novom Sadu Galonja je rekao da, kako sada stvari stoje, ne bi trebalo da dođe do tolikog  povećanja vodostaja da bi se proglasila vanredna odbrana od poplava.

Hidrometeorološki zavod prognoze daje u intervalima do četiri dana, a sve ostalo su pretpostavke tako da mi možemo govoriti da se pretpostavlja da će nivo Dunava tokom maksimalnog talasa kod Novog Sada biti niži od granice proglašenja vanrednih odbrana. Taj maksimalni talas kod Novog Sada trebalo bi da dođe 15. juna", istakao je Galonja.

On je naglasio da su sve službe JVP "Vode Vojvodine" maksimalno angažovane, da se konstantno prati situacija na terenu i da veruje da neće biti probijanja nasipa.

Iz "Voda Vojvodine" poručuju da je izvesno da će vikend-naselja, izgrađena u koritu Dunava, biti poplavljena, što nije neuobičajena pojava.

Autor: 
RTV, Tanjug