You are here

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova, kao i dodelu subvencija poslodavcima. Preko ovih konkursa do zaposlenja bi trebalo da dođe 173 nezaposlenih.

Za sprovođenje javnih radova iz gradskog budžeta izdvojeno je 8 miliona dinara, dok je Nacionalna služba za zapošljavanje obezbedila 6,5 miliona dinara. Za razliku od prošle godine kada je preko javnih radova bilo angažovano 49 osoba, ove godine do zaposlenja će doći 106 lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

Predviđeno je da se javni radovi sprovode u tri oblasti, u socijalnoj zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine i za obnavljanje javnih infrastruktura. Za vreme trajanja javnih radova lica koja budu angažovana će dobijati naknadu u iznosu od 18 hiljada dinara, a biće im plaćen i putni trošak u iznosu od 2 hiljade dinara. Konkurs je namenjen javnim preduzećima, ali i privatnim, udruženjima, kao i zadrugama.

Uslov je da su nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje - kaže Akoš Ujhelji, predsednik Saveta za zapošljavanje Grada Subotica - Sve detaljne informacije o uslovima konkursa građani mogu dobiti u Filijali Subotica Nacionalne službe za zapošljavanje, a rok za konkurisanje je 12. jun.

Konkurs za dodelu subvencija poslodavcima za novo zapošljavanje, prema rečima Ujheljija, takođe za cilj ima podsticanje zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih, poput mladih do 30 godina starosti, starijih od 50 godina, osoba sa invaliditetom, radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, Roma, kao i žrtava porodičnog nasilja.

Poslodavci preko ovog konkursa mogu dobiti bespovratna sredstva u iznosu od 150 do 180 hiljada dinara.

Plan je da preko ovog konkursa zaposlimo 67 lica. Poslodavci koji budu dobili subvenciju su dužni da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa nezaposlenim licima, koja ostvaruju pravo na subvenciju. Nacionalna služba za zapošljavanje će pratiti realizaciju ugovorne obaveze 12 meseci. Ovaj konkurs će biti otvoren do utroška sredstava - kaže Ujhelji.

Autor: 
Subotica com