You are here

Ukoliko ne bude problema sa finansiranjem, rekonstrukcija starog dela zgrade Narodnog pozorišta u Subotici biće završena polovinom septembra, a do sada je završena oko polovina izmena na projektu novog dela zgrade koje će omogućiti uštede u izgradnji od oko osam miliona evra. Prema projektu, zgrada će imati trenutne visine, znatno više komercijalnih prostora u odnosu na prvobitni plan, a uskoro će biti poznata i konačna rešenja fasade.

Do danas je završeno oko 40 odsto izmena glavnog projekta izgradnje novog dela zgrade Narodnog pozorišta. Previđena površina novog dela zgrade smanjena je za 3.000 kvadratnih metara, na 14.200, s tim da je povećan komercijalni deo, sa oko 500 na oko 4.700, s tim da on mora biti kompatibilan sa „osnovnom funkcijom zgrade”. Umesto tri, predviđena izgradnja dve sale – velike sale sa 530 mesta i koncertne sale sa 690 mesta i „koncertnom rupom”. Dosadašnjim izmenama vrednost investicije smanjena sa 24 na 16 miliona evra, a ako se uzme u obzir da je do sada uloženo oko 5,5 miliona evra, to znači da će za njen dovršetak biti potrebno oko 10 miliona evra, što je bila osnova projektnog zadatka. Visina je u odnosu na prvobitni projekat smanjena za šest metara, tako da će deo zgrade koji je okrenut Korzou biti visok 18,3 metara, a deo prema Trgu Slobode 22,43 metra, što su i trenutne visine. Svako eventualno dalje smanjenje visina, odnosno rušenje već izgrađenog, iziskivalo bi dodatne troškove i vraćanje izgradnje nekoliko koraka u nazad.

Što se tiče rekonstrukcije starog dela koja je počela sredinom aprila, a finansira se sredstvima Fonda za kapitalna ulaganja, izvođači su do sada završili grube građevinske radove u podrumu i prizemlju, a počeli su radovi na zidovima. Ukoliko finansijska sredstva budu stizala redovno, ovaj deo radova može biti završen u planiranim rokovima, odnosno u septembru mesecu.

Uskoro bi u sklopu izmena trebalo da bude poznat i konačan predlog izgleda fasade, koji će biti na javnom uvidu. Nakon usvajanja konačnog rešenja, postoji mogućnost da kao ograda pozorišta zapravo bude postavljena i neka vrsta zavese sa predstavljenim budućim izgledom teatra.

Autor: 
Boris Šuman, Yu Eco