You are here

O republičkoj i pokrajinskoj podršci, odnosno o IPARD konkursima informisani stanovnici Čantavira.

U okviru Fonda za razvoj poljoprivrede pokrajine Vojvodine konkursi će biti raspisani na desetinu više oblasti. U okviru IPARD fondova poljoprivrednicima je na raspolaganju 175 miliona evra, dok budžet pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu prelazi sedam milijardi dinara.

Na republičkom i pokrajinskom nivou u 2018. godini biće raspisano mnogo konkursa. Osim toga, IPARD raspisi u tri kruga konkursa omogućavaju poljoprivrednicima da ojačaju svoja imanja.

„Želim da razvijam dalje mehanizaciju za poljoprivredno zemljište, da je proizvodnja efikasnija i brža obrada. Ukoliko bude odgovarajućih konkursa, želeo bih da podignem i odgovarajuće zgrade za uzgoj goveda", kaže Žolt Balog.

Arpad Fremond, potpredsednik Odbora za poljoprivredu u Skupštini Srbije kaže da na republičkom nivou više neće moći da se konkuriše za nabavku traktora, samo na IPARD konkursima.

„U prvom krugu može se konkurisati za kupovinu traktora i priključnih mašina. Oni koji žele da konkurišu za podizanje objekata, treba da sačekaju konkurse koji će biti raspisani u junu, i nema potrebe sada da konkurišu jer dok jedan učesnik uspešno ne okonča jedan konkursni krug, ne može da se javi na sledeći konkurs" objasnio je Arpad Fremond.

Fond za razvoj poljoprivrede Pokrajine u drugoj polovini februara će zvanično raspisati konkurs. Poljoprivrednici i dalje mogu da dobiju povoljne kredite za kupovinu traktora i priključnih mašina, i očekuje se značajna obnova kao i prethodnih godina. U slučaju kupovine vozila koje je registrovano, samo vozilo će biti hipoteka te ne treba obezbediti drugu. I u odnosu na kamate Fond je uneo novine.

„U grejs periodu, koji traje od jedne do tri godine, u zavisnosti od konkursa i iznosa, kamata je nula odsto, dok smo takozvanu interkalarnu kamatu ukinuli. Ono što je još pozitivno jeste da ukoliko neko želi ranije da otplati kredit, nikakva kaznena kamata se ne računa na osnovicu" kaže Viktor Molnar, zamenik direktora Fonda za razvoj poljoprivrede pokrajine Vojvodine.

Kod pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu moguće je konkurisati za opremu za navodnjavanje, podizanje protivgradnih mreža i plastenika, manjih hladnjača, opreme za vinarije i medare. Zamenik sekretara Robert Otot kaže:  „Poljoprivrednici mogu da konkurišu i sa predračunom, a konkurs je jednim delom namenjen ženama, kao i osobama koje su mlađe od 40 godina. To znači da kod rangiranja, kao i kod visine povrata kredita, oni mogu da računaju na veći povrat, nego osobe starije od 40 godina."

Na pokrajinske konkurse molbe se mogu podneti krajem februara, odnosno početkom marta.

 

Autor: 
Panon RTV