You are here

Skupština Kanjiže održala je svoju zadnju sednicu u ovoj godini i usvojila budžet.

Budžet za narednu godinu iznosi 910 miliona dinara, a prema rečima gradonačelnika Roberta Fejstamera nakon dugo godina on je zaista razvojno orijentisan i realan. Budžet je usvojen sa 18 glasova za, 6 protiv i 2 suzdržana. Potpredsednik skupštine Ede Sarapka kaže da su sastavili budžet koji je realan, razvojan i investicioni. On je dodao da izgleda da je taj rad priznala i opozicija.

Skupština je donela odluku i o dugu državne apoteke koja ima dug od 60 miliona dinara prema dobavljačima. Time je lokalna samouprava skinula veliki teret sa Zdravstvenog centra i neće biti ugrožen rad Zdravstvenog centra. Predsednik skupštine Miloš Kravić kaže da je odluka morala da bude doneta radi blokade računa.

Pored drugih tačaka dnevnog reda, na sednici je potvrđen program rada preduzeća Potiski vodovodi, kao i javnog preduzeća Komunalac te su izmenjene cene usluga javnih komunalnih preduzeća. Značajno povećanje cena biće za grobna mesta.

 

Autor: 
Panon RTV