You are here

Završena je prva faza izgradnje bazena u Bajši, gotova je betonska konstrukcija. Vrednost investicije je 12 miliona dinara. Mesna zajednica je za uređivanje okoline bazena, parka i košarkaškog terena namenila oko 1 miliona dinara.

Cilj je da se stvori jedan rekreativni centar, koji će meštanima i gostima pružiti odmor i mogućost isključenja. I mlado i staro celog sela se sa nostalgijom seća starog bazena i čekaju da opet imaju gde da provedu tople letnje dane.

Kinga Milasinović kaže da su se tamo mnogo kupali i da bi jako volela ako bi se i njena deca kupala u tom bazenu, to jest kada bi u novom bazenu mogla da se kupaju i uče plivati.

Martin Hever kaže da čekaju da mogu da plivaju, druže se sa drugarima i mladima, jer je to zabavno. Verona Vince dodaje kako će valjda imati i park i čekaju da bude zabavno i sadržaja za mlade, jer im je to potrebno. Đerđ Plahi pak smatra da odavno čekaju da se to napravi jer je već bilo u dosta lošem stanju.

Bazen star preko 60 godina je srušen, a početkom juna su počeli da ga grade isponova, betonska konstrukcija je već gotova. Novosagrađeni bazen će imati dimenzije 20×33 metara, najplića visina će mu biti 120 centimetara, a najveća dubina 2 metra.

Prva faza radova košta 12 miliona dinara, što je mesna zajednica Bajša pokrila iz opšinskog budžeta. Edvin Plohl, sekretar MZ Bajša, kaže da pokušavaju da konkurišu za drugu fazu izgradnje. Za ta sredstva će konkurisati kod Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Nedostaje im 18 miliona dinara da završe radove ove godine i nadaju se da će ih dobiti, te da će već ove godine okončati izgradnju.

Osim bazena će mesna zajednica stvoriti i jedan rekreacioni centar. Karolj Lacković, predsednik saveta mesne zajednice kaže da se park javlja u apsolutno novoj vizuri, gotovo milion dinara je ove godine uloženo na obnovu rasvete, za košarkaški teren i klupe.

Prema planovima će novi bazen u Bajši imati savremeni filtracioni sistem, dečji bazen, svlačionice i ugostiteljske jedinice.

Autor: 
Panon RTV