You are here

U osnovnoj školi "Moša Pijade" u Debeljači obnovljena je fiskulturna sala, uveden je elektronski dnevnik i interaktivna tabla.

Osnovna škola "Moša Pijade" u Debeljači ima 406 učenika i najveća je dvojezična škola u južnom Banatu, koju pohađa 150 đaka na mađarskom nastavnom jeziku. Direktorica Kristina Vidrač kaže da prate konkurse u zemlji i Mađarskoj, a nužan im je razvoj infrastrukture.

Nedavno su nabavili interaktivnu tablu, za koju razredni starešina Janoš Bakator kaže da približava školu deci, koja padaju u "zarobljeništvo" kompjutera, mobilnih telefona i tableta.

Škola je započela da vodi elektronski dnevnik. Nastavnik stručne nastave Žolt Senti kaže da će za sada voditi paralelno tradicionalni i elektronski dnevnik, a da će od sledeće godine voditi samo elektronski.

I deca će da pomognu napredak škole, skupljanjem elektronskog otpada, a žele da se nabave ormari, nova vrata, table, stolice i stolovi.

Osim nastave, u školi se održavaju i brojne sekcije, uključujući i umetnost, imaju i sekciju citraša, te plesa. Zahvaljujući pokrajinskim sredstvima prošle godine je obnovljena fiskulturna sala.

 

Autor: 
Panon RTV