You are here

Stanje u kojem se nalaze škole i vrtići bilo je tema razgovora pokrajinskog sekretara sa predstavnicima opštine Sente i rukovodiocima obrazovnih institucija.

Pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš se susreo danas u Senti sa rukovodiocima obrazovnih institucija i predstavnicima opštine. Vodili su se razgovori o stanju škola i vrtića, razvoju škola i podršci pokrajine.

Direktorka osnovne škole "Stevan Sremac" Žužana Urban je rekla da su na primer za potrebe obrazovanja odraslih osvojili laptop i projektor. Pored toga, izradili su dve planske dokumentacije, u vezi koje su od pokrajine dobili obećanje da će tokom leta moći opet da konkurišu.

Član opštinskog veća Sente zadužen za obrazovanje i kulturu Atila Perpeuer je rekao da su tokom razgovora prešli i na pitanja i probleme vezane za reorganizaciju. On je dodao da pod reorganizacijom podrazumeva racionalno organizovanje obrazovanja na osnovu zahteva različitih inostranih institucija i njihovih predloga, a pod time podrazumeva održavanje zgrada, oformljenje odeljenja te očuvanje i razdvajanje obrazovnih institucija.

Potencijalno ukidanje škola i usmerenja ne dotiču obrazovne institucije koje rade u Senti. Mihalj njilaš je naveo Sentu kao regionalni obrazovni centar dodavi da su razgovarali o tome da dom učenika ima kapacitet da primi 150 lica, što nije dovoljno. To svakako treba da se poveća i da se ponovo isplanira kako bi kapacitet podigli na barem 200 lica.

Nakon konferencije za štampu Mihalj Njilaš je posetio gimnaziju za talentovane učenike "Boljai", kao i istureno odeljenje "Lajoš Turzo" osnovne škole "Stevan Sremac". Pogledao je i obnovljene delove, dvorište i učionice.

 

Autor: 
Panon RTV