You are here

Priprema se istraživanje o tome ko i na koji način pomaže mađarsku zajednicu.

Na razgovoru za okruglim stolom svi učesnici su predstavili institucije kojima upravljaju i to kako, odnosno u kojoj meri pomažu mađarskoj manjini.

Iz pripremljene studije biće sklopljena slika o tome kako se ostvaruju napori koji se čine za mađarsku zajednicu. „Smatram ovo važnim jer predstavlja one napore koje je i nacionalni savet u proteklom periodu, u prošle tri do četiri godine, pokušao da načini u podizanju kvaliteta i razvoja obrazovanja.

Ovde pre svega mislim na predškolske ustanove, preko osnovnih i srednjih škola i ne izostavljajući pripremni program za studente i studentski kolegijum" kaže Atila Perpauer, predsednik Saveta za obrazovanje, Mađarskog nacionalnog saveta.

Istraživački time koristio je osnovne pokazatelje da skicira prvobitne rezultate, poput državne pomoći koju dobijaju manjinske zajednice.  Istražuju i to da u kojoj meri ih podržavaju lokalne samouprave.

Jelena Perković, članica istraživačkog tima iz Regionalnog naučnog centra u Novom Sadu kaže: „Naš je cilj da pokažemo korelaciju između finansijskih sredstava, odnosno ekonomskih faktora i statusa ostvarivanja prava nacionalnih zajednica na konkretnom, lokalnom nivou, rekla sam da je to Bosilegrad, Bela Crkva, Senta i Tavankut u ovom slučaju".

Projekat je započeo decembra 2017. godine i traje do decembra ove godine, a Ministarstvo spoljnih poslova Bugarske pomaže njegovu realizaciju.

Autor: 
Panon RTV