You are here

U organizaciji KT Instituta za saobraćaj iz županije Čongrad i JP „Zavod za urbanizam” iz Subotice, u Segedinu je u sredu, 3. jula,održana prva zvanična Konferencija povodom zajednički započetog IPA prekograničnog programa saradnje „Prekogranična saobraćajna platforma, prekogranično planiranje putnog pravca i reda vožnje”.

Projekat koji se još skraćeno naziva „Transplan”, ima za cilj pouzdanu i preciznu bazu informacija na polju javnog saobraćaja i organizacije saobraćaja, kao i usluga koje ih povezuju u dve navedene regije.

- Projekat je otpočeo 1. decembra prošle, a trajaće do kraja januara naredne godine. Grad Subotica pomogao je Zavodu za urbanizam pozajmicom od oko 5 miliona dinara u apliciranju za ovaj projekat, što su namenska sredstva koja će Gradu biti vraćena nakon dobijanja sredstava iz Projekta.

Cilj je da se troškovi putovanja ljudi i robe između dve regije Čongrada i Severnobačkog okruga što više smanje. Ukupna vrednost projekta je 240.000 evra, a ukupan budžet za Zavod je 120.000 evra. U njega će biti uključena sva taxi udruženja, svi prevoznici kao i glavni akteri prevoza putnika u dve regije „Suboticatrans” i „Tisavolan” — rekao je Dragan Trklja, direktor Zavoda za urbanizam Subotica.

Marta Dobo, član Gradskog veća zadužena za međunarodnu i regionalnu saradnju Grada Subotice, rekla je tom prilikom da za Suboticu ovaj Projekat ima veliku važnost i da je želja obe regije i županije Čongrad i Severnobačkog okruga,da granice nestanu, kako bi se onda mogla zajednički planirati putovanja, kao i razmena ljudi i robe. Ona je naglasila da će ovaj Projekat doneti višestruke koristi za đake i studente iz Srbije koji se školuju u županiji Čongrad i Segedinu, jer će im umnogome pojeftiniti saobraćaj odnosno putovanje, a radna snaga biće mobilnija.

Direktnu korist od ovog Projekta imaće lokalne samouprave, organi odlučivanja, samouprave, komunalna preduzeća, mala i srednja preduzeća jer će delotvorno i efikasno planiranje putnog pravca između dve regije stvarati brže i bolje veze između pojedinih naselja, upotrebom manjih sredstava, izvora energije i većih investicija.

Autor: 
Subotica.com