You are here

Prečistač bi mogao biti gotov naredne godine. Izgradnja kanalizacione mreže već je u toku, do sada je položeno 1.350 metara cevi.

Radovi se trenutno odvijaju na deonici dugoj 1.100 metara. Radove je danas obišao Gabor Kišlinder i predsednik opštine Bačka Topola izrazio je očekivanje da bi već naredne godine između 35 i 40 odsto domaćinstava u opštini moglo da bude priključeno na kanalizacionu mrežu.

U Bačkoj Topoli trenutno je u toku prvi deo druge faze izgradnje kanalizacione mreže, u dužini od 1.100 metara. Ukupna vrednost radova je 21 milion dinara, od čega je 10 miliona dinara obezbedio pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu. Radovi su započeli 13. januara i odvijaju se po predviđenom tempu, uz pridržavanje najviših standarda i odgovarajućih propisa – izjavio je Slaviša Paravinja, rukovodilac gradnje. „Rok je 50 dana, i trenutno je ovde angažovano 20 radnika."

Deonica koja se sada gradi predstavlja četvrtinu celokupne dužine kanalizacione mreže, proteže se od bolnice do semafora u centru Bačke Topole. Nakon toga biće izgrađen glavni kolektor i nedostajućih 2.300 metara dela kanalizacione mreže – rekao je Gabor Kišlinder. Predsednik opštine Bačka Topola je dodao: novac za to je već obezbeđen. Nakon toga čitava mreža biće povezana sa budućim prečistačem.

„Prečistač bi trebao biti završen negde početkom 2021. godine. Prema tvrdnjama do tada bi trebao biti završen i centralni kolektor. Nakon toga slede priključci. Može se reći da je na teritoriji grada 30 odsto mreže koja će biti priključena na prečistač završeno, i verujem da ćemo u 2021. godini imati još 20 odsto kanalizacije. Možda i lokalna samouprava ove godine uloži nešto u pomoćne priključke i verujem da tada možemo da dostignemo ono što smo obećali da će prilikom otvaranja prečistača biti izgrađeno između 35 i 40 odsto mreže" rekao je Kišlinder.

Za sada se otpadne vode Bačke Topole odvode u jedan trščani rezervoar, a veliki zagađivači već pripremaju uređaje za prethodno prečišćavanje – dodao je Gabor Kišlinder.
Autor: 
Pannon RTV