You are here

Za septembar se planira završetak radova na velikoj sali Kuće Zajednice “Aron Marton” u dvorištu kelebijske parohije. Mađarska Vlada je podržala izgradnju objekta od 250 metara kvadratnih, za koju je izdvojila 150 hiljada evra, planirani završetak svih radova je do kraja ove godine.
U Vojvodini je običaj, kad se podigne prva greda na krov, tesari postave okićenu granu, koja donosi sreću majstorima a i vlasniku objekta.

Kristian Bodić, veroučitelj, Kelebija: “Naša parohija nema salu, nemamo adekvatnu prostoriju za okupljanje mladih, radosni smo što su radovi pri kraju. Sad ćemo moći da se okupljamo i preko zime.”

KUD “Gal Ferenc”, osnovano 2015.godine će takođe koristiti ovu salu, kaže potpredsednica udruženja Erika Huber: “Dosad nismo imali svoju salu, a imamo folklornu grupu Vackor, koja ima bezbroj priznanja, izviđače i malu decu koji dolaze na razne aktivnosti.”

Kuća će biti mesto za održavanje veronauke, folklora i drugih aktivnosti zajednice.

Otac Čaba Paško, Kelebija: “Ime Kuće Zajednice šalje posebnu poruku, Aron Marton je bio autentična ličnost koji je radio na očuvanju i održavanju zajednice mađara i mađarske omladine.
Nama, vojvođanima šalje posebnu poruku. To je bio razlog što smo ovaj centar nazvali baš po njemu.”

Autor: 
Panon RTV