You are here

U sanitarnoj deponiji na Bikovu u toku je probni rad, a prema planovima 2020. godine pogon bi trebao da radi u punom kapacitetu.

Ovo je ključno preduzeće u pogledu tretmana komunalnog otpada i obuhvata više naselja. Sa deponijom i načinom njenog funkcionisanja upoznali su se danas predstavnici lokalne samouprave.

Iz Subotice dnevno tri kamiona dolaze do deponije, a otpad stiže i iz Kanjiže, Sente i Bačke Topole na čijoj teritoriji su izgrađene transferne stanice – rekla je Čila Goli. Direktorica Regionalne deponije je objasnila: „Imamo lokalne samouprave koje su svoje svakodnevne aktivnosti uspešno integrisale u naš sistem, i u mogućnosti su da predaju celokupni otpad koji na dnevnom nivou nastaje u lokalnoj samoupravi. Imamo lokalne samouprave koje zbog nedostatka mehanizacije ili kapaciteta to još ne mogu da ostvare i zajedničkim snagama svi nastojimo da bar tokom naredne godine stvorimo uslove za to."

Tokom posete nadležni su mogli da vide i kako teče proces razdvajanja otpada.

Timea Horvat, zamenica gradonačelnika Subotice kaže da je reč o projektu čija realizacija predstavlja veliki izazov za lokalnu samoupravu grada: „Lokalna samouprava Subotice može da obezbedi da obaveze preuzete ugovorom ispuni tokom probnog rada, odnosno da obezbedi one budžetske pozicije koje su neophodne za funkcionisanje."

Zamenica gradonačelnika je naglasila da je važno da obratimo pažnju i zaštitimo životnu sredinu, a Regionalna deponija upravo služi tom cilju.

 

Autor: 
Pannon RTV