You are here

Novina u 2019. godini je da društva koja deluju u oblasti zaštite od požara mogu da konkurišu kod lokalne samouprave.

U Bačkoj Topoli podrška iz budžeta daje se kulturnim centrima i društvima, organizovanju kulturnih manifestacija, za brigu o deci i socijalno staranje, za programe namenjene razvoju privrede, inicijativama za očuvanje životne sredine, izdavanje monografija i knjiga, štampanje časopisa, aktivnosti crkvenih zajednica, kao i sportskih organizacija.

Novina je ove godine da vatrogasna društva koja deluju na prostoru koji se štiti od požara mogu da se prijave na konkurs. Za sredstva mogu da konkurišu društva koja su na odgovarajući način trošila dotacije dobijene u 2018. godini.

„Rok za predaju molbi za konkurse je 22. januar. Verujemo da procena zahteva treba da bude završena do kraja januara, početkom februara će biti potpisani ugovori, nakon toga sledi obezbeđivanje sredstava.

Očekujem da sve bude rešeno početkom februara. U tom slučaju možemo reći da će se isplate za januar dogoditi u februaru, te ne računamo na odlaganja i kašnjenja" rekao je Gabor Kišlinder, predsednik opštine Bačka Topola.

 

Autor: 
Panon RTV