You are here

Danas je u Kanjiži održana misa zahvalnica u crkvi Svetih Arhangela povodom 250-godišnjice njenog podizanja.

Crkva Svetih Arhangela u Kanjiži podignuta je u centru naslelja 1768. godine u stilu kasnobaroknog klasicizma. Na današnjoj misi zahvalnici vernicima se obratio paroh Geza Zapletan koji je rekao da se nada da će se zajednica, koju smatra životnom, i ubuduće razvijati, množiti i da će vernici još dugo moći da popune crkvu. Svetu misu služio je biskup Janoš Penzeš.

Tokom 250 godišnje istorije crkva je više puta oštećivana i gorela, ali je uvek iznova sagrađena jer je za zajednicu jako važna, te lokalna samouprava obraća posebnu pažnju na nju, inicirana je obnova orgulja za koju će preko pola miliona dinara biti izdvojeno – kaže gradonačelnik Kanjiže Robert Fejstamer dodavši da lokalna samouprava u skladu sa svojim mogućnostima finansijski učestvuje u obnovi, restauraciji instrumenata, programima, u interesu zajednice.

Povodom jubileja je u crkvi uprliličena izložba na kojoj su predstavljeni crkveni spisi vezani za Kanjižu te papska odora.   

 
Autor: 
Pannon RTV