You are here

Stvaranje mogućnosti

Tačno je deset godina od izgradnje doma za učenike Emaus u Mužlji, u dvorištu katoličke crkve. Mnogi su se prilikom gradnje istog plašili da neće biti dovoljno mađarskih srednjoškolaca u Banatu. Srećom, u poslednje vreme se povećava broj učenika, koji stanuju u domu, pošto se u proteklih desetak godina u skoro svakoj školi u Zrenjaninu otvorilo po jedno mađarsko odeljenje, dok je početkom ovog milenijuma bilo moguće pohađati nastavu na mađarskom jedino u Zrenjaninskoj Gimnaziji.Otac Stojan, direktor doma učenika je u poslednje vreme ozbiljno radio na tome da obezbedi materijalna sredstva za proširenje ove institucije. Srećom, potražio je i nas. Naime, krajem prošle godine je počela gradnja jednog novog krila ovog doma, sa novim sobama i novom prostorijom za učenje.

U današnjem svetu je potrebno imati hrabrosti da se započne bilo kakvo ulaganje, ali uz pomoć matične zemlje i Pokrajinskog Fonda za kapitalna ulaganja će se sigurno završiti i nova zgrada doma. Međutim, odgovorni za ovaj posao su se već kod prvog, tačnije nultog koraka suočili sa velikom, tačnije skupom preprekom. Sa plaćanjem komunalne naknade, koja iznosi nekoliko hiljada, odnosno skoro dvadeset hiljada eura.

 

Predstavnici Saveza vojvođanskih Mađara nisu štedeli truda i vremena i više puta su potražili zrenjaninskog gradonačelnika, počelo je lobiranje. Kao rezultat višestrukih telefonskih poziva, pregovora, pritisaka je pripremljena odluka, koja omogućava da se na teritoriji grada Zrenjanina crkvene organizacije oslobode plaćanja komunalne naknade ili da im se smanji ista. Potom smo konačno uspeli da stavimo ovo pitanje na dnevni red sednice gradske skupštine, kao i da predllog bude prihvaćen. Ne moram reći da uopšte nije bilo jednostavno.

Ovako je zrenjaninska opština doprinela početku radova na domu učenika u Mužlji oslobađanjem istog plaćanja komunalne naknade. Ali da SVM nije inicirao ovo pitanje i da se nije zalagao za to, nikada se ne bi pripremila odluka o odobrenju umanjenja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i nikada ne bi došla na dnevni red gradske skupštine.  Sigurno. Naravno, otkad je usvojena, svako pokušava da je prikaže kao svoju zaslugu. Zbog toga sam smatrala značajnim da napišem ovo.

Učenici, koji žive u domu, a dolaze iz Ivanova, Neuzine, Skorenovca, Debeljače, Jermenovaca, Tobe, Nove Crnje, Padeja, Torde, Hetina, Novog Bečeja, Novog Kneževca, Ade i Mola, kao i mužljanci, vaspitači, radnici, sveštenici, su zaslužili ovo.  Kao i više od toga. Zato ćemo i u budućnosti učiniti sve da pomognemo domu učenika. Svima nama su potrebni učenici iz ovog doma, razumni mladi ljudi puni elana.

Mi smo doduše tiho, ali oslobodili mužljanski dom učenika od ogromnog tereta. Nismo pozvali sve lokalne i regionalne TV stanice posle poklanjanja nekoliko hiljada crepova, kao druge stranke, iako je te iste crepove doniralo jedno javno preduzeće.

Smatramo da je potrebno pomagati učenike koji su to zaslužili time što pomažemo dom učenika, i zbog toga smo pokazali da je politika zapravo nauka stvaranja mogućnosti.