You are here

Poštovani čitaoci bloga

U prvoj polovini mojeg prvog paragrafa pisao bih o tome na šta mogu da računaju oni koji će čitati malo o mom pisanju. Pošto sam prema kvalifikaciji ekonomista, ja bih ciljao na  spise u ovoj oblasti. Trudiću se  da na neuobičajeni način, iz drugog ugla prikažem/objasnim ekonomske osnovne pojmove, kontekste, knjige o ekonomskim temama, stručne izjave. Dakle, moglo bi se reći da su drugačije od drugih. Spisi neće biti na akademskom nivou, koje nisam ni namenio profesionalnim analitičarima, nego početnicima i naprednijima istovremeno, a koji će se baviti svakodnevnom ekonomijom. Ukoliko bi trebalo objasniti jednom rečenicom budući sadržaj mojih unosa, ja bih rekao da su to u blogu obuhvaćena sećanja jednog ekonomiste o svetu, unutar toga o Srbiji, Vojvodini, o aktuelnim događajima, interesantnim stvarima.  Pored mojih ekonomskih spiskova nameravam da objavim i druge vrste unosa jer sam veliki ljubitelj klasične muzike i sveta filma, tako da ću se baviti i ovim temama kad-tad, u formi predloga filmova i muzike.

Pošto sam u uvodu pozicionirao moj „proizvod” tj. buduće teme u blogu, u sledećem koraku moram oformiti moju marketing strategiju.

 

Ali šta je to marketing?

Obično mojim prijateljima   moram objasniti da  dobar marketing nije u tome da pružimo proizvod/uslugu što jeftinije, pa će ljudi   više kupovati iste. Ne. Ovakav pristup je   kliše. Dobra marketing strategija je ta kada se više proizvoda i usluga   prodaju pod istim cenama, i naravno, takođe je važno da dodatni troškovi reklame ne prekorače povećanje prihoda.

Pošto je jedna od osnovnih karakteristika Web 2.0 tehnologije   „štednja novčanika“, ali uprkos tome pruža obilje mogućnosti korisnicima na području marketinga,   trudiću se da maksimalno iskoristim ove nove tehnologije. Kod ove tačke iskoristio bi priliku i zamolio bih čitaoce da pomažu u formiranju mojeg bloga, na taj način da mi daju svoja mišljenja.

Ako, slično nama, ako i Vas, dragi čitaoci, zanima ekonomija i želite izraziti svoj stav o datoj temi, ili eventualno želite da ubacite novu temu, molim vas da nam se pridružite na Facebooku.

Sa daljnjim poštovanjem