You are here

Zoltan Kerekeš

Rođen je 1978. godine u Vrbasu. Osnovnu školu je završio u Feketiću, a diplomu srednje škole je stekao u Subotici na smeru za elektroniku - elektrotehniku, a zatim je 2012. godine na Fakultetu Reformatskog univerziteta "Gašpar Karoli" u Pečuju stekao diplomu pravnog asistenta. Od 2013. godine radi u lokalnoj samoupravi Opštine Mali Iđoš kao pomoćnik predsednika opštine. Koordinator i organizacioni saradnik je u Kulturno umetničkom društvu u Feketiću. Od 2012. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.