You are here

Tibor Vilagoš

Rođen je 1960. godine u Adi. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu. Školovao se za pravnog tehničara u Senti. Radio je u lokalnoj samoupravi u Adi na polju civilne zaštite, i državni ispit je položio iz ove oblasti u Novom Sadu. Od 2008. godine, nakon izbora došao je na funkciju zamenika gradonačelnika Ade, do izbora 2012. godine. Igrao je fudbal 15 godina u fudbalskom klubu Bačka u Molu, a zatim bio je aktivan u rukovodstvu istog skoro jednu deceniju. Bio je član saveta Mesne zajednice Mol od 2001. do 2011. godine. Trenutno je potpredsednik KUD „Čoboljo” u Molu, kao i član predsedništva Saveza agrarnih udruženja severne Vojvodine. Član je SVM-a od 2002. godine.