You are here

Šandor Talpai

Šandor Talpai

Rođen je 1963. godine u Ruskom Selu. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a srednju školu u Kikindi kao elektromehaničar. Član je SVM-a od osnivanja. Između 2000-2004. bio je zamenik predsednika opštine Kikinda, a od 2008. do 2012. godine predsednik Skupštine opštine Kikinda. Trenutno je na funkciji pomoćnika gradonačelnika. Jedan je od osnivača i predsednik Mađarskog kulturno-umetničkog i omladinskog centra “Torontal”, koji radi u Ruskom Selu i ujedno predstavlja i centar Mađara u dijaspori.