You are here

Robert Krekuška

Rođen je 1985. godine u Senti. Osnovnu školu je pohađao u Horgošu, a srednju i višu školu je upisao u Subotici. Na Višoj tehničkoj školi u Subotici je na smeru poslovne informatike stekao diplomu inženjera informatike. Na Fakultetu Obuda 2014. godine je završio master studije za profesora inženjera informatike. Radio je od 2009. godine u kancelariji jedne regionalne mreže za izradu konkursne dokumentacije u Horgošu, a od 2010. godine je administrativni saradnik u Mesnoj zajednici Horgoš. Od 2012. godine je koordinator u Kancelariji za mlade u Kanjiži, a od septembra 2012. godine je izabran za predsednika Omladinskog saveta. U periodu od 2012-2014. godine je direktor Opštinske turističke organizacije u Kanjiži. U leto 2014. godine je biran za člana Opštinskog veća u Kanjiži zadužen za oblast omladine, sporta i turizma. Od 2010. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara. U periodu od 2011-2013. godine je potpredsednik opštinskog Omladinskog foruma SVM u Kanjiži, a od 2012. godine je predsednik Mesne organizacije SVM u Horgošu i potpredsednik Opštinske organizacije u Kanjiži. Od aprila 2015. godine je član Saveta SVM.