You are here

Lenke Erdelj

Lenke Erdelj

 

Rođena je 1955. godine u Kotlini. Nakon završavanja subotičke pedagoške škole, diplomira na Pedagoškoj akademiji u Subotici, zatim na smeru računarstva Prirodnjačkog fakulteta Univerziteta „Etveš Lorant“ u Budimpešti, kao i na Pedagoškom fakultetu u Somboru. Direktor je Pedagoškog zavoda Vojvodine od 2005. godine. Autor ili koautor aktuelnih udžbenika i priručnika iz mađarskog kao maternjeg jezika u osnovnim školama. Koautor i predavač akreditovanih stručnih usavršavanja. Predsednik je novosadskog gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara od 2008. godine. Od 2011. do 2015.  potpredsednik SVM-a. Član Mađarskog nacionalnog saveta do 2014.

 

 

Tartomány képviselők sorrend: 
6