You are here

Laslo Ilia

Laslo Ilia

Rođen je 1956. godine u Novom Bečeju. Osnovnu školu završava u rodnom gradu, a 1975. godine maturira na teoretskom odseku Muzičke škole u Subotici.

Između 1977-1982 radi u školama u Silađiju i u Kupusini kao stručni predavač muzike, a u muzičkoj osnovnoj školi u Bečeju kao profesor solfeža.

Od 2001. do 2004. direktor je Opštinskog doma kulture u Novom Bečeju.

Od 2004. godine radi kao izvršni sekretar MKUD „Jokai Mor”.

Član je SVM-a od 2003. godine.