You are here

Karolj Valka

Karolj Valka

Rođen je 1954. godine u Kuli. Završio je Višu poljoprivrednu školu, ratarsko –mašinski smer, u Vinkovcima .  Član je SVM –a od 2001. a od maja 2011. predsednik Saveta stranke.