You are here

Jožef Silađi

Rođen je 1960. godine u Staroj Moravici. Osnovnu školu je završio u rodnom mestu, a diplomu je stekao na Pedagoškoj akademiji u Subotici 1979. godine. U periodu od 1986-1995. godine je radio u PIK "Stara Moravica". U periodu od 1995-2000. godine je bio sekretar Mesne zajednice, a od 2001. godine je direktor Doo "Standard" Stara Moravica. Od 2005. godine je član Saveza vojvođanskih Mađara.